Glava VODNI DNEVI 2017

Vodni dnevi 2005

2005 Vodni dnevi 2005 so bili v Portorožu, 12. in 13. oktobra 2005, v Grand hotelu Bernardin. 

 

 • Water Supply and Sanitation - A Major Challenge for Europe
  Prof. Dr. -Ing. Peter Wilderer
  prispevek

 • Okoljska dajatev za vode in zmanjševanje obremenitve voda
  Tanja Dolenc, univ. dipl. inž.
  prispevek
 • Sistemi čiščenja s problematiko odpadnega blata
  Prof. dr. Milenko Roš
  prispevek
 • Ekonomsko smiselna rešitev obdelave blata za ČN 50.000 PE
  Dr. Gregor D. Zupančič s sodelavci
  prispevek
 • Uvajanje sistema kakovosti v preskusne laboratorije na področju varstva okolja
  Dr. Andreja Drolc s sodelavci
  prispevek
 • Medlaboratorijski preskusi za laboratorije, ki izvajajo monitoring odpadnih vod v Soveniji
  Dr. Magda Cotman s sodelavci
  prispevek
 • Kakovost pitne vode v Sloveniji
  Aleš Petrovič, dr. med. s sodelavci s sodelavci
  prispevek
 • Pitna voda v Sloveniji - možnosti pridobivanja dodatnih količin
  Dr. Mihael Brenčič s sodelavci
  prispevek
 • Možnosti uporabe površinskih voda za pripravo pitne vode
  Prof. dr. Boris Kompare
  prispevek
 • Hidrične epidemije v Sloveniji
  Ada Hočevar, dr. med. s sodelavci
  prispevek
 • Pomen mikrobioloških preiskav pitne vode
  Tatjana Rupel, univ. dipl. biol. s sodelavci
  prispevek
 • Organska onesnaževala v pitni vodi
  mag. Renata Bregar
  prispevek
 • Genotoksično delovanje pesticidov, prisotnih v pitni vodi v Sloveniji
  Dr. Tanja Fatur s sodelavci
  prispevek
 • Materiali v stiku s pitno vodo
  mag. Viviana Golja
  prispevek
 • Problematika embalirane vode
  Dr. Darko Drev
  prispevek
Poslovne predstavitve
več >
Call for Abstracts
more >
Programski odbor
več >
Organizator 

logo sdzv
Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana
T: +386 31 347 770
E: sdzv@sdzv-drustvo.si
Organizacijska izvedba

logo institut za javne sluzbe

INŠTITUT ZA JAVNE SLUŽBE
Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana

T: +386 41 821 821
www.javne-sluzbe.si

Dodatne informacije

E: info@vodnidnevi.si
T: +386 41 821 821