Glava VODNI DNEVI 2017

Vodni dnevi 2007

VD 2007 Vodni dnevi 2007 so bili v Portorožu, 10. in 11. oktobra 2007, v Grand hotelu Bernardin.

 

 • Sewage Sludge: from Waste to Resource
  Ludovico Spinosa

 • Delovanje ČN Ljubljana
  Petra Mohar

 • Delovanje in optimizacija tehnološkega procesa CČN Domžale-Kamnik
  Peter Cerar

 • Centralna čistilna naprava Maribor, vpliv sestave odpadnih vod na odstranjevanje dušika in fosforja
  Senka Husar

 • Naravi vračamo čisto vodo - ČN Celje
  Urša Drugovič

 • Predstavitev tehnologije biofiltracije
  Goran Pipuš

 • Delovanje šaržnega reaktorja z visoko koncentracijo biomase
  Janez Vrtovšek

 • Obdelava blat iz malih čistilnih naprav
  Gregor Zupančič

 • Preskus delovanja SBR čistilne naprave za 5 PE
  Nataša Uranjek Ževart

 • Tehnično-ekonomska analiza različnih malih in mikro čistilnih naprav za odpadno vodo za razpršeno poselitev
  Boris Kompare

 • Financiranje komunalnih čistilnih naprav
  Uroš Krajnc

 • Hidravlični preračun vakuumske kanalizacije - praktične izkušnje in priporočila
  Eugen Petrešin

 • Učinki  uvedbe sistemov kakovosti  na področju vodooskrbe
  Sandra Beer Gregorc

 • GIS tehnologija omogoča analizo in prikaz povezave hidričnih obolenj z vodnimi viri in vodovodnimi sistemi
  Lara Flis

 • Ocena stanja vodnih virov in vodne pravice
  Krajnc Marjeta
Poslovne predstavitve
več >
Call for Abstracts
more >
Programski odbor
več >
Organizator 

logo sdzv
Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana
T: +386 31 347 770
E: sdzv@sdzv-drustvo.si
Organizacijska izvedba

logo institut za javne sluzbe

INŠTITUT ZA JAVNE SLUŽBE
Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana

T: +386 41 821 821
www.javne-sluzbe.si

Dodatne informacije

E: info@vodnidnevi.si
T: +386 41 821 821