Glava VODNI DNEVI 2017

Vodni dnevi 2008

2008 Vodni dnevi 2008 so bili v Portorožu, 15. in 16. oktobra 2008, v Grand hotelu Bernardin.

Pismo predsednika Republike Slovenije, dr. Danila Türka.

 • Design and Construction of the WWTP of Vienna
  Harald Kainz
  referat predavanje

 • Ravnanje z vodami v Gorenju, d.d. - aktivnosti za pridobitev IPPC dovoljenja
  Vilma Fece
  referat predavanje

 • Strategija ravnanja z odpadnimi vodami v industriji pijač
  Matej Stražiščar
  referat | predavanje
 • Čiščenje industrijskih odpadnih vod Pivovarne Laško
  Miran Klemenčič
  referat | predavanje

 • Razvoj, nadgradnja in optimiranje procesa čiščenja odpadnih vod farmacevtske proizvodnje
  Irena Čarman
  referat | predavanje

 • Predčiščenje industrijskih odpadnih voda - prednosti in pasti
  Daniel Smodiš
  referat | predavanje

 • Čiščenje gnojevke na farmi Ihan - stanje in načrti
  Simon Guštin
  referat | predavanje

 • Emisije odpadnih vod iz industrije
  Erna Tomaževič
  referat | predavanje

 • Okoljski standardi za kemijske snovi v površinskih vodah: Priprava mejnih vrednosti
  Mojca Kos Durjava
  referat | predavanje

 • Biološki preskusi za ugotavljanje prisotnosti nevarnih kemikalij v odpadnih vodah
  Tatjana Tišler
  referat | predavanje

 • Model saniranja kanalizacije za zaštitu podzemnih voda
  Nikola Milojević
  referat | predavanje

 • Izgradnja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav v večjih mestih v Sloveniji – ključen prispevek k zaščiti podzemne vode
  Uroš Krajnc
  referat | predavanje

 • Nekateri vidiki hidrološkega in kemijskega stanja podzemne vode Dravsko – Ptujskega polja
  Venčeslav Lapajne
  referat | predavanje

 • Napredni oksidacijski postopki odstranjevanja fitofarmacevtskih sredstev pri pripravi pitne vode
  Andrea Cesar
  referat | predavanje
Poslovne predstavitve
več >
Call for Abstracts
more >
Programski odbor
več >
Organizator 

logo sdzv
Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana
T: +386 31 347 770
E: sdzv@sdzv-drustvo.si
Organizacijska izvedba

logo institut za javne sluzbe

INŠTITUT ZA JAVNE SLUŽBE
Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana

T: +386 41 821 821
www.javne-sluzbe.si

Dodatne informacije

E: info@vodnidnevi.si
T: +386 41 821 821