Glava VODNI DNEVI 2017

Vodni dnevi 2011

2011 Vodni dnevi 2011 so bili v Portorožu, 19. in 20. oktobra 2011, v Grand hotelu Bernardin.

 

 • Activated sludge separation, thickening and stabilization in small wastewater treatment plants  
  Petr Grau
  referat

 • Small Wastewater Treatment Plants Hydrotech in Celje area
  Dušan Vančo
  referat

 • Problematika delovanja malih KČN v praksi
  Meta Levstek
  referat | predavanje

 • Kompaktni reaktorski sistem za čiščenje odpadne sanitarne vode in njeno ponovno uporabo
  Janez Vrtovšek
  referat | predavanje

 • Čiščenje sintetičnih odpadnih vod v membranskem bioreaktorju
  Brigita Altenbaher
  predavanje

 • Hibridni membranski reaktorski sistem: čiščenje z nitratnimi ioni onesnažene podtalnice
  Matjaž Ravnjak
  referat | predavanje

 • Potencialno patogeni mikroorganizmi v odpadni vodi iz pralnic bolnišničnih tekstilij
  Sabina Fijan
  referat | predavanje

 • Metoda za določevanje KPK v vzorcih z visoko vsebnostjo trdnih delcev
  Milenko Roš
  referat | predavanje

 • Postopki optimiziranja in rekuperacija vode v industriji pijač
  Matej Stražiščar
  referat | predavanje

 • Čiščenje izcednih vod iz odlagališča mešanih komunalnih odpadkov
  Maja Bauman
  predavanje

 • Changes in phytotoxicity of municipal landfill leachate due to different treatment methods
  Gabriela Kalčikova
  referat | predavanje

 • Obdelava odpadnih vod iz proizvodnje biocidnih sredstev
  Mojca Poberžnik
  referat | predavanje

 • Hidravlična analiza vodovodnega sistema
  Eugen Petrešin
  referat | predavanje
Poslovne predstavitve
več >
Call for Abstracts
more >
Programski odbor
več >
Organizator 

logo sdzv
Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana
T: +386 31 347 770
E: sdzv@sdzv-drustvo.si
Organizacijska izvedba

logo institut za javne sluzbe

INŠTITUT ZA JAVNE SLUŽBE
Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana

T: +386 41 821 821
www.javne-sluzbe.si

Dodatne informacije

E: info@vodnidnevi.si
T: +386 41 821 821