Glava VODNI DNEVI 2017

Vodni dnevi 2014

2014 Slovensko društvo za zaščito voda je letos organiziralo 20. simpozij Vodni dnevi 2014. Simpozij z mednarodno udeležbo je potekal 15. in 16. 10. 2014 v Portorožu. 
Na simpoziju so številni ugledni domači in tuji strokovnjaki celovito predstavili stanje na področju voda in se dotaknili zakonodajnih zahtev, vodenja investicij, pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj ter pomena komunikacije. V zborniku so objavljeni strokovni članki predstavljeni na simpoziju.

 

 • Smart Solutions for Water – The Netherlands: worldwide partner for water
  Aleid Diepeveen
  referat | predavanje

 • Obnova notranjosti vodohranov
  Jörg Braunegg, Peter Demšar
  referat | predavanje

 • Pomen sodelovanja javnosti na področju upravljanja voda in ključni elementi za njegovo uspešnost
  doc. dr. Primož Banovec
  referat | predavanje

 • Okoljevarstvena dovoljenja za odvajanje odpadnih voda – pravila, pogoji, izjeme, primeri iz prakse
  Vanja Strle, Tina Zupančič
  referat | predavanje

 • Priprava ocene nevarnosti za vodno okolje
  dr. Irena Čarman
  referat | predavanje

 • Ponovna uporaba očiščene industrijske odpadne vode z uporabo membranskih filtracij na primeru Gorenja, d. d.
  Damijan Povodnik, Jasmina Korenak, izr. prof. dr. Claus Helix Nielsen, doc. dr. Irena Petrinič
  referat | predavanje

 • Letno poročilo o pitni vodi
  Nataša Sovič
  predavanje

 • Vodarna Frankolovo: praktični primer zagotovitve varne oskrbe s pitno vodo
  Marko Planinšek
  referat | predavanje

 • Delovanje Slovenskega društva za zaščito voda
  prof. dr. Milenko Roš, dr. Meta Levstek
  referat | predavanje

 • Podnebne spremembe v Sloveniji in njihov vpliv na vodni režim
  dr. Mira Kobold, mag. Mojca Dolinar
  referat | predavanje

 • Možnost obnove vodnih objektov in reguliranih odsekov vodotokov za izboljšanje ekološkega stanja voda
  dr. Lidija Globevnik
  referat | predavanje

 • Optimizacija vodenja čistilne naprave
  Matjaž Najžer, Igor Glušič, Tina Kostanjšek
  referat | predavanje

 • Izboljšanje učinkovitosti procesa denitrifikacije z dodajanjem zunanjega vira ogljika
  Nataša Uranjek Ževart, Alenka Štramcar
  referat | predavanje

 • Filtracija iztoka iz čistilne naprave
  Tanja Valcl Fifer, dr. Meta Levstek, dr. Marjeta Stražar
  referat | predavanje

 • Čiščenje odpadnih voda iz planinskih koč
  mag. Drago Dretnik
  referat | predavanje
Poslovne predstavitve
več >
Call for Abstracts
more >
Programski odbor
več >
Organizator 

logo sdzv
Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana
T: +386 31 347 770
E: sdzv@sdzv-drustvo.si
Organizacijska izvedba

logo institut za javne sluzbe

INŠTITUT ZA JAVNE SLUŽBE
Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana

T: +386 41 821 821
www.javne-sluzbe.si

Dodatne informacije

E: info@vodnidnevi.si
T: +386 41 821 821