Glava VODNI DNEVI 2017

Vodni dnevi 2016

2016

V Slovenskem društvu za zaščito voda smo že 22. leto zapored organizirali mednarodni strokovni simpozij Vodni dnevi, ki je potekal 13. in 14. oktobra 2016 v kongresnem centru Olimia v Podčetrtku.


Na posvetu se je v dveh dneh zvrstilo kar 15 predavateljev, priznanih strokovnjakov s področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadne vode, upravljanja voda in širšega varstva ter spremljanja vodnega okolja. Vsi sodelujoči strokovnjaki so svoja predavanja, ki so bila razporejena v pet tematskih sklopov, posvetili vodi in meritvam, osrednji temi letošnjega strokovnega posveta.

Domači in tuji predavatelji, ki izhajajo iz vrst raziskovalnih institucij, državnih organov, univerz in upravljavcev čistilnih naprav, so o pomenu in namenu meritev, njihove smiselne rabe ter ukrepih in izboljšavah, spregovorili tudi na okroglih mizah in v razpravah, ki so sledile predavanjem. 

Na simpoziju so predstavili tudi številne praktične primere uporabe rezultatov meritev za spremembo vodenja procesov priprave pitne vode, odvajanja in čiščenja odpadne vode ter odločitev pri ravnanju z vodami. Najpomembnejše je bilo vprašanje, ali so izvedeni ukrepi zaščite in varovanja vodnega okolja in pitnih voda rezultat kakovostnih meritev.

Simpozij je tako poleg rešitev in odgovorov na vprašanja, zakaj so meritve potrebne, kako vrednotiti rezultate meritev in monitoringa stanja voda, ponudil tudi smernice, kako za izboljšanje stanja v prihodnje ustrezno ukrepati, obenem pa začrtal nadaljnje delo društva in strokovnjakov, ki se ukvarjajo z zaščito voda. O sklepih simpozija lahko več preberete na tej povezavi.

 

Okrogla miza 01 Za uvod v prvo osrednjo temo voda in meritve sta poskrbela tuja predavatelja, Károly Kovács iz EWA (Evropsko združenje za vodo) in Hélène Opitz iz DWA (Nemško združenje za vodo). O spremljanju podatkov, letnih rezultatih, učinkih in posledicah meritev je slušateljem spregovorila Neva Čopi iz Agencije Republike Slovenije za okolje. Posvet in okroglo mizo je kot predstavnica UO SDZV vodila Marjetka Levstek.
 
Okrogla miza 02

Druga poglobljena tema simpozija je bila posvečena upravljanju voda. Predavanja so izvedle strokovnjakinje Andreja Drolc iz Kemijskega inštituta, Nataša Smolar Žvanut iz Direkcije Republike Slovenije za vode, Nataša Ravbar iz Inštituta za raziskovanje krasa- ZRC SAZU ter Mojca Hrovat iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Razpravo in okroglo mizo je kot predstavnik UO SDZV vodil Mihael J. Toman.

 

 

Okrogla miza 03 O tretji temi- odvajanju odpadne vode, so spregovorili predavatelji Andreja Žgajnar Gotvajn iz Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, Uroš Krajnc iz Instituta za ekološki inženiring ter Mojca Vrbančič iz JP Vodovod-Kanalizacija. Posvet in okroglo mizo je kot predstavnik UO SDZV vodil Roman Kramer.
 

Okrogla miza 04 01

Okrogla miza 04 02

Četrta izpostavljena tema je bila oskrba s pitno vodo. O tem so spregovorili strokovnjaki Daniel Kozelj iz Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Nataša Uranjek Ževart iz Komunalnega podjetja Velenje ter Nataša Sovič iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Razpravo in okroglo mizo je kot predstavnica UO SDZV vodila Brigita Jamnik.
 
Okrogla miza 05 Čiščenje odpadne vode sta kot peto temo simpozija soustvarjali predavateljici Mojca Kos Durjava iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano ter Barbara Brajer Humar iz JP CČN Domžale – Kamnik. Razpravo in okroglo mizo je kot predstavnik UO SDZV vodil Milenko Roš.
   

OTVORITEV SIMPOZIJA
Uvodne besede - Naložbe v prihodnost, Eko sklad.

1. VODA IN MERITVE

 • Meritve – količina, kakovost in cene vode. Kako zagotoviti pregledne podatke za uporabnike in odločitvene organe?
  Károly Kovács; EWA – European Water Association*
  prispevek | prezentacija

 • Monitoring čistilnih naprav v Nemčiji: dolžnost in priložnost! 
  Hélène Opitz; DWA – German Association for Water, Wastewater and Waste*
  prezentacija

 • Obratovalni monitoring odpadnih voda in podatki o emisijah snovi v vode
  Neva Čopi; Mag. Nataša Žitko Štemberger; Agencija Republike Slovenije za okolje
  prezentacija

2. UPRAVLJANJE VODA

 • Pomen merjenj na področju okolja od problema do odločitve
  Dr. Andreja Drolc; Kemijski inštitut
  prispevek | prezentacija

 • Program ukrepov rabe površinskih voda v okviru načrta upravljanja voda
  Dr. Nataša Smolar Žvanut, Mag. Jana Meljo; Direkcija Republike Slovenije za vode
  prispevek | prezentacija

 • Kakovostno stanje kraških vodotokov in podlage za njihovo upravljanje
  • Dr. Nataša Ravbar, Dr. Janja Kogovšek, Dr. Metka Petrič, Dr. Tanja Pipan; Inštitut za raziskovanje krasa, ZRC SAZU
  • Dr. Mojca Hrovat, Dr. Mihael Jožef Toman; Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo
  • Clarissa Brun, Alenka Koželj, Dr. Gorazd Pretnar; Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
  • Sonja Diković; Zavod za javno zdravstvo Istarske županije
  • Dr. Josip Rubinić; Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
  • Dr. Gorazd Urbanič; Inštitut za vode Republike Slovenije
  prispevek

 • Monitoring količine in kakovosti kraških vodnih virov
  Dr. Nataša Ravbar,; Inštitut za raziskovanje krasa, ZRC SAZU
  prezentacija

 • Vplivi naravnih in antropogenih dejavnikov na razmere v kraških rekah
  Dr. Mojca Hrovat; Univerza v Ljubljani – Biotehniška fakulteta
  prezentacija


3. ODVAJANJE ODPADNE VODE

 • Je monitoring mikroplastike v komunalnih odpadnih vodah potreben?
  • Prof. Dr. Andreja Žgajnar Gotvajn, Dr. Gabriela Kalčikova; Univerza v Ljubljani – Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  • Prof. Emeritus dr. Andrew J. Englande; Tulane University, School of Public Health and Tropical Medicine, Department of Environmental Health Science
  prispevek | prezentacija

 • Pomen kvalitete meritev pri načrtovanju kanalizacijskih omrežij in čistilnih naprav
  Dr. Uroš Krajnc; Institut za ekološki inženiring, d. o. o.
  prispevek | prezentacija

 • Izvajanje nadzora nad obratovanjem kanalizacijskega sistema
  Mag. Mojca Vrbančič, JP Vodovod-Kanalizacija, d. o. o.
  prispevek | prezentacija


4. OSKRBA S PITNO VODO

 • Meritve pri učinkovitem upravljanju sistemov oskrbe s pitno vodo
  Asist. Dr. Daniel Kozelj; Univerza v Ljubljani – Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  prispevek | prezentacija

 • Načrtovanje in izvedba meritev za nadzor delovanja naprav za pripravo pitne vode
  Nataša Uranjek Ževart, Alenka Štramcar; Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.
  prispevek | prezentacija

 • Meja določanja in kemijsko stanje voda
  Dr. Nataša Sovič, Pija Rep; Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
  prispevek | prezentacija


5. ČIŠČENJE ODPADNE VODE

 • Izhodiščno poročilo in obratovalni monitoring stanja tal in podzemne vode v okviru direktive IED
  Doc. Dr. Mojca Kos Durjava, Mojca Baskar; Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
  prispevek | prezentacija

 • Vrednotenje kakovosti aktivnega blata komunalne oziroma industrijske biološke čistilne naprave
  Mag. Barbara Brajer Humar, Dr. Marjetka Stražar, Dr. Marjetka Levstek; JP CČN Domžale - Kamnik, d. o. o.
  prispevek | prezentacija

Dodatni prispevki objavljeni v zborniku

 • Pregled mariborskega kanalizacijskega sistema z merilnikom pretoka cčn in s tem povezane težave
  • Dejan Tacer, Zoran Nađ; Nigrad d.d.,
  • Silvo Rep, P.T.S Silvo Rep, s.p.
  prispevek

Pokrovitelji

myFlickr

Fotografije: Foto Zorin

Galerija slik

myFlickr

Fotografije: Foto Zorin

Poslovne predstavitve
več >
Call for Abstracts
more >
Programski odbor
več >
Organizator 

logo sdzv
Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana
T: +386 31 347 770
E: sdzv@sdzv-drustvo.si
Organizacijska izvedba

logo institut za javne sluzbe

INŠTITUT ZA JAVNE SLUŽBE
Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana

T: +386 41 821 821
www.javne-sluzbe.si

Dodatne informacije

E: info@vodnidnevi.si
T: +386 41 821 821